Contact Us
You're here:Home > Contact Us

Jiangsu Yizheng headquarters:Zhi Kun (Jiangsu) Semiconductor Co., Ltd.


9, Jiangsu Province, Yizheng City, Yizheng Economic Development Zone min Tai Road(211400)

Telephone:0514-80859811

Fax:0514-80859822-6015

E-mail:iot@iotelligent.comShanghai R & D Center


Shanghai City, Putuo District No. 3663 Zhongshan North Road, Zhongshan North Road campus of East China Normal University Science Building(200333)Beijing R & D Center


Beijing city Haidian District Taipingzhuang North Road 2 No. Deheng Executive Hotel room 207 building C 100088)